vergoeding

Veel aanvullende zorgverzekeringen vergoeden mijn behandelingen. Ik ben aangesloten bij de BATC, een organisatie die de belangen van complementaire geneeskundige therapeuten behartigt. Aangezien er zeer vele en diverse polissen zijn is het onmogelijk om aan te geven of U in aanmerking komt voor vergoeding. Wilt U zekerheid omtrentĀ een eventuele vergoeding door uw verzekeraar stuur dan per mail mijnĀ AGB zorgverlenerscode 048389 aan uw verzekeraar met de vraag of zij mij als BATC complementair therapeut vergoeden. Zorg dat zij u op papier of per mail beantwoorden (dus niet bellen).