Biontologie

Biontologie combineert de woorden Bio en Ontologie. Bio staat voor leven en verwijst naar de mens in een levende omgeving. Ontologie is door de beroemde filosoof Heidegger omschreven als; het wezen van iedere relatie tot het zijn. Biontologie is dus de studie van de mens in relatie met en tot zijn omgeving vanuit het zichtpunt dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Verreweg de meeste therapieën trachten uitsluitend de ziekten te behandelen. Biofotonen therapie tracht de mens te behandelen. Dat gaat uitstekend wanneer we maar proberen achter de waarheid te komen die de mens ziek heeft gemaakt. We gebruiken daarvoor een hele synthese van mogelijke oorzaken. Van oude wijsheden, moderne technologie en talloze universele methoden proberen wij één geheel te maken en passen dit aan aan de huidige tijd. Dat lukt ons inderdaad meestal en daardoor herinneren de cellen weer hoe het ook al weer moest, dat regenereren.

Elk mens is een individu. Elk mens IS. Elke mens heeft een andere waarheid. Het zijn allemaal eenzijdige waarheden. Elke eenzijdige waarheid bestaat weer uit nog meer eenzijdige waarheden. Maar voor elke mens is het toch weer een hele waarheid totdat hij zich verplaatst in ruimte en in tijd. Want op een andere plaats en op een ander tijdstip ziet de waarheid er anders uit. Vanuit een ander gezichtspunt ziet de waarheid er anders uit. Ook de emotionele toestand maakt de waarheid anders. En de mentale en spirituele ontwikkeling maken de realiteit anders. De omgevingsfactoren, de opvoeding en opleiding, het voedsel, de woning, de doorgemaakte ziekten, het ondergane leed, alles maakt dat ieder zijn waarheid heeft, die ook nog steeds verandert.

Het draait dus om het zoeken naar al die waarheden van ieder individu op een bepaald moment. Daarom heet het ook een dia-gnosis. Het weten van het moment, de waarheid van het moment. Door onze behandelingen verandert die waarheid weer. En weer moeten we meten om de waarheid van het volgende moment te weten te komen. En kan de persoon dan met de nieuwe waarheid leven?

De biofotonen geven ons veel informatie en wij leren door middel van communicatie met het lichaam van de cliënt. Daarnaast communiceren wij ook met de cliënt zelf. Er is dus sprake van een dubbele communicatie stroom.

Een ontologie fundeert een theorie over de werkelijkheid en maakt zo een zinvolle meting van die werkelijkheid mogelijk. De metingen kunnen weer leiden tot revisie van de theorie en zo tot nieuwe metingen. Crises in de wetenschap, zoals die in de kwantummechanica, waarbij theorie noch meting een eenduidig antwoord geven, dwingen een nieuwe ontologie af.