Licht is Leven

Biofotonen zijn lichtdeeltjes die worden uitgezonden door zowel dieren, planten als mensen. Deze deeltjes (quanta), bevatten alle informatie die nodig is om de circa 100.000 biochemische reacties die iedere seconde in een cel plaatsvinden, aan te sturen. Ofwel, deze deeltjes zijn verantwoordelijk voor een juiste aansturing van alle lichamelijke processen. Indien er ergens in een biologisch systeem een blokkade optreedt die niet vanzelf verdwijnt is er dus ook sprake van een foute aansturing. Het Chiren instrument zorgt dat de juiste informatie weer op de juiste plek terechtkomt door blokkades en foute impulsen te corrigeren.
Daar waar een medicijn vaak alleen maar symptomen bestrijdt worden met behulp van het eigen licht de onderliggende oorzaken weggenomen en verdwijnen klachten voorgoed.

Het bestaan van de biofotonen werd al lange tijd vermoed door Gurwitsj maar pas rond de eeuwwisseling werd door Prof. Popp hun bestaan ook daadwerkelijk aangetoond. Iedere levende cel straalt licht uit en als dit licht coherent (harmonisch) is gaat alles goed maar zodra er een verstoring optreedt verandert dit onze fysieke structuur met alle gevolgen van dien. De harmonie kan op velerlei manieren worden verstoord, zelfs een gedachte of gevoel heeft invloed. Ook onze omgeving, denk aan zendapparatuur, kan verstorend werken en dient dus ook mee te wegen bij herstel van het evenwicht.

Duitstalig interview met Dr Popp over Biofotonen:

 http://www.broeckers.com/Popp.htm