Electrostress

Sinds de industriële revolutie en de introductie van de elektriciteit hebben wij ons steeds meer omringd met onnatuurlijke elektromagnetische straling. Iedere elektrische installatie of apparaat geeft elektrische en magnetische velden af. Een simpel bedlampje of radiowekker kan stralingen afgeven die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Deze velden zijn soms duizenden malen sterker dan de natuurlijke straling waarin wij zijn geëvolueerd. Uit wetenschappelijke onderzoeken blijkt overduidelijk dat het menselijk lichaam zeer sterk kan reageren op deze velden en stralingen. De laatste jaren is met name door de ontwikkeling van de mobiele telefonie ons leefmilieu nog verder vervuild en begint elektrostress een serieus probleem te worden.
Blootstelling aan sterke magnetische velden kan Bio Magnetische Dysfunctie (BMD) veroorzaken. BMD uit zich onder meer in vermoeidheidsklachten en therapieresistentie.
In het Chiren instrument is een speciaal programma opgenomen om BMD te herstellen. Dit korte impulsprogramma wordt de bio-magnetische fase middels het bloed teruggedraaid. Dit is direkt meetbaar en maakt dat de verdere therapiesessie goed aankomt.

Met vaak vrij eenvoudige aanpassingen in onze leefomgeving of gewoontes kunnen veel van de stoorzenders en stralingsbronnen worden teruggebracht tot een acceptabel niveau. Het is uiteraard wel belangrijk om de bronnen van elektrostress veroorzakers op te sporen.

Er zijn verschillende soorten verstoorders:
 
Zonnestormen, breuklijnen en bijvoorbeeld onderaardse wateraders kunnen sterke invloed hebben op ons welzijn. Door een enorme zonnewind raakt het aardmagneetveld van slag, waardoor walvissen en dolfijnen stranden, maar ook wij ontsnappen niet aan de invloeden. Auto-ongelukken stijgen met 1000%, hartaanvallen komen 400% meer voor, bij operaties treden veel meer bloedingen en infecties op.
 
Alle elektrische apparaten en systemen zoals hoogspanningskabels, lampen, tv, computer, radiowekkers en het elektrische systeem in huis geven zowel elektrische als magnetische velden af. Bij slechte aarding van de meterkast kunnen deze velden oplopen tot 2000 Volt per meter bij een simpele schemerlamp. Het magnetisch veld van een radiowekker kan het verschil maken tussen goed of slecht slapen. 
 
Hoogfrequente straling is afkomstig van o.a mobiele telefoonmasten en draadloos internet maar ook van uw eigen DECT telefoon en de magnetron. 2 minuten bellen met uw mobiel veroorzaakt reeds hot-spots in de hersenen van meer dan 100 graden Celsius! met alle gevolgen van dien.
Met name kinderen en zieke mensen kunnen erg gevoelig zijn voor een teveel aan hoogfrequente straling.
 
Zelfs een metalen springveer matras heeft een enorme invloed op het aardmagneetveld

 De normen:

De huidige normen die worden gebruikt bij het bepalen of EM straling “gezond” is, zijn gebaseerd op het idee dat de mens een omhulsel is dat gevuld is met vloeistof. Pas bij opwarming van de vloeistof zouden er schadelijke effecten optreden (bij het gebruik van mobiele telefoons is dit overigens wel het geval, die werken identiek aan een magnetron). Uiteraard is deze wetenschap allang achterhaald. Alle processen in het menselijk lichaam worden gestuurd door elektromagnetische signalen. Het is dus niet verwonderlijk dat de overdosis aan onnatuurlijke straling een sterk effect op onze gezondheid heeft. Een simpele radiowekker kan in een bed een veld veroorzaken dat vergelijkbaar is met de veldsterkte op 10 meter afstand van een hoogspanningskabel.

Bij veel van de door de overheden opgestelde normen spelen politieke en/of economische belangen een te grote rol. Deze normen liggen dan ook schrikbarend veel hoger dan goed is voor de mens maar bepalen wel onze dagelijkse realiteit. De Nederlandse gezondheidsraad zegt dat 20.000.000 uW/m2 (UMTS zenders) veilig is, terwijl de SBM voor de veiligheid van de slaapplaats een waarde van 0,1 uW/m2 hanteert!