Biontologie

Biontologie combineert de woorden Bio en Ontologie. Bio staat voor leven en verwijst naar de mens in een levende omgeving. Ontologie is door de beroemde filosoof Heidegger omschreven als; het wezen van iedere relatie tot het zijn. Biontologie is dus de studie van de mens in relatie met en tot zijn omgeving vanuit het zichtpunt dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is.

Er is lang gezocht naar een naam die omvat waar Biofotonen coherentie voor staat. Het Chiren instrument werkt dan wel met Bio-fotonen maar wat wij doen is veel en veel meer dan behandelen met biofotonen. Ook doen de benamingen therapie of behandeling geen eer aan wat het Chiren instrument de wereld brengt. Het is geen therapie. De biofotonen vormen slechts een klein onderdeel van waar wij mee bezig zijn. Ook in de opleiding wordt slechts een klein deel aan de Chiren besteed en nog minder aan de biofotonen zelf. De focus ligt op “gnosis” en de manier waarop deze intrinsieke kennis verworven kan worden. Alleen door uitgebreid onderzoek naar de uiteindelijke realiteit van de natuur is het mogelijk om de kwaliteit te verkrijgen die nodig is om mensen echt te begrijpen en te helpen zichzelf te begrijpen en te helpen.

Ontologie

Een ontologie fundeert een theorie over de werkelijkheid en maakt zo een zinvolle meting van die werkelijkheid mogelijk. De metingen kunnen weer leiden tot revisie van de theorie en zo tot nieuwe metingen. Crises in de wetenschap, zoals die in de kwantummechanica, waarbij theorie noch meting een eenduidig antwoord geven, dwingen een nieuwe ontologie af.

Elk mens is een individu. Elk mens IS. Elke mens heeft een andere waarheid. Het zijn allemaal eenzijdige waarheden. Elke eenzijdige waarheid bestaat weer uit nog meer eenzijdige waarheden. Maar voor elke mens is het toch weer een hele waarheid totdat hij zich verplaatst in ruimte en in tijd. Want op een andere plaats en op een ander tijdstip ziet de waarheid er anders uit. Vanuit een ander gezichtspunt ziet de waarheid er anders uit. Ook de emotionele toestand maakt de waarheid anders. En de mentale en spirituele ontwikkeling maken de realiteit anders. De omgevingsfactoren, de opvoeding en opleiding, het voedsel, de woning, de doorgemaakte ziekten, het ondergane leed, alles maakt dat ieder zijn waarheid heeft, die ook nog steeds verandert.

Waar wij mee bezig zijn is het zoeken naar al die waarheden van ieder individu op een bepaald moment. Daarom heet het ook een dia-gnosis. Het weten van het moment, de waarheid van het moment. Door onze behandelingen verandert die waarheid weer. En weer moeten we meten om de waarheid van het volgende moment te weten te komen. En kan de persoon dan met de nieuwe waarheid leven?

Door ons toedoen verandert het bewustzijn van de mens. Door ons toedoen wordt de mens zich bewust van wat er zich in zijn lichaam allemaal afspeelt. Ook wordt hij zich bewust van een ander lichaam, een energetisch lichaam. Dat door het vasthouden van een paar staven zijn gestel zich ineens kan veranderen, de kleur in zijn huid of de astma plotseling verdwijnt door een paar plakkertjes op zijn nek te plakken. Dat komt allemaal niet door de biofotonen, maar door kennis van de waarheid en de intentie waarmee je dingen doet.

Zou dat alles de meeste mensen niet als een wonder voorkomen? Zij weten en wisten hier allemaal niets van. Bij de meeste mensen gaat het hun begrip te boven. Hun waar-nemings vermogen gaat maar 3 dimensies ver, terwijl er minimaal 12 zijn. En toch, als zij zouden luisteren en reageren op hun “ik”, dan zouden zij weten dat er veel en veel meer is dan hun zintuigen laten zien. Het zogenaamde zesde zintuig is eigenlijk het eerste zintuig. De overige zintuigen zijn denk ik alleen maar voor de 3 dimensionale wereld.

Bewustzijn

Ook werkt de therapie in op het bewustzijn. En natuurlijk zijn wij ook daar mee bezig.

De biofotonen geven ons veel informatie en wij leren door middel van communicatie met het lichaam van de cliënt. Daarnaast communiceren wij ook met de cliënt zelf. Er is dus sprake van een dubbele communicatie stroom.

Vanuit het lichaam van de patiënt en vanuit de patiënt zelf. Want de patiënt (het ‘ik’) is nietzijn of haar lichaam. Het lichaam heeft wel last van het ‘ik’, maar het hoeft helemaal niet aan dezelfde trauma’s te zijn blootgesteld als het ‘ik’. Dat is de eerste vorm van synthese denken.

Twee totaal verschillende eenheden. Het lichaam moet communiceren naar het ‘ik’ en dat doet het ook wel, maar helaas is het zo dat het ‘ik’ meestal niet luistert naar het lichaam en op een gegeven moment begint het lichaam te muiten. Daar heeft het ‘ik’ last van.

Het ‘ik’ heeft helemaal geen last van straling of magneetvelden. Het lichaam daarentegen wel. Het ‘ik’ heeft geen last van voedsel vergiftigingen, het lichaam wel. Daar worden zaken verstoord.

Je eigen gnosis

Over een periode van tijd ontwikkelt ook je eigen bewustzijn verder en je ziet steeds meer verbanden. Je krijgt steeds meer toegang tot het onbekende. De waarheid van de ultieme realiteit van de natuur komt alsmaar nader. Maar je moet blijven zoeken. De waarheid kan niet aangeleerd worden. In de eerste plaats is de één zijn waarheid een andere dan de waarheid van een ander. Uitsluitend door dit voortdurend waar-nemen, het tot je nemen, het je eigen maken wordt je gnosis uitgebreid. Je ontwikkelt dan theorieën, die je zelf moet toetsen aan de waarheid om te zien of ze alleen in een specifiek geval opgaan of dat het om een universele waarheid gaat.

Dat is ontologie, dat is biontologie.

De Chiren en Bio-fotonen

Er zijn allerlei andere therapieën die zich zelf (bio-)fotonen therapie noemen maar die helemaal niet met bio-fotonen werken. Ook is het voor de leek niet helemaal begrijpbaar wat het verschil is tussen fotonen en biofotonen. Het is tevens allerminst duidelijk wat nu eigenlijk het verschil is tussen onze aanpak en allerlei andere therapieën, zoals bijvoorbeeld de bio resonantie therapie. Het lijkt allemaal erg op elkaar, maar er is een wezenlijk verschil. Niet alleen in het instrument, maar ook in de toepassing ervan en onze hele benadering van de mens.

Verreweg de meeste therapieën trachten uitsluitend de ziekten te behandelen. Wij trachten de mens te behandelen. Dat gaat uitstekend wanneer we maar proberen achter de waarheid te komen die de mens ziek heeft gemaakt. We gebruiken daarvoor een hele synthese van mogelijke oorzaken. Van oude wijsheden, moderne technologie en talloze universele methoden proberen wij één geheel te maken en passen dit aan aan de huidige tijd. Dat lukt ons inderdaad meestal en daardoor herinneren de cellen weer hoe het ook al weer moest, dat regenereren.
Institute of Applied Biophoton Sciences

Het Institute for Applied Biophoton Sciences geeft opleidingen die bijdragen aan verdieping van het inzicht in de ultieme realiteit van de natuur. De trainingen en de trainers zijn zorgvuldig geselecteerd en leveren waardevolle bijdragen aan alle Biontologen.
Klik hier voor meer informatie over het instituut.