Evicare

Divalis maakt gebruik van Evicare, een praktijksoftware voor de complementaire zorg, waarmee op correcte wijze de effectiviteit van behandelingen gemeten kan worden om zo de complementaire zorg als gelijkwaardige te integreren binnen de Nederlandse gezondheidszorg, en om U als client een duidelijk inzicht te geven in de slagkracht van de behandelingen. Hieraan gekoppeld zit de certificering ‘Practice Based Evidence Praktijk’.

Praktijk Divalis draagt vanaf nu het keurmerk ‘Practice Based Evidence Praktijk’.
Praktijken krijgen dit keurmerk als ze voldoen aan criteria die
zijn gebaseerd op het inzichtelijk maken van de behandelingen. Sinds ik met EviCare werk voldoe ik dus ook aan deze criteria. Ik kan nu aan mijn cliënten laten zien of de behandeling effectief is en kan ik mijn cliënten specifieker en efficiënter behandelen. Daarmee verleen ik dus een aantoonbaar betere kwaliteit van zorg!

Uw input staat centraal.
Voor uw eerste sessie ontvangt U een intake vragenlijst die als leidraad dient voor zowel het behandeltraject als voor het onderzoek dat verbonden is met het ‘Practice Based Evidence’ keurmerk. 3 maanden na het afronden van de therapie wordt u nogmaals verzocht een aantal vragen te beantwoorden om zo de effectiviteit van de gevolgde sessies te kunnen beoordelen. Deze informatie is zowel voor uzelf en toekomstige clienten, als voor mij als therapeut, een belangrijk middel om inzicht te krijgen in effectiviteit en tevredenheid. Ik dank u bij voorbaat hartelijk voor uw medewerking!

Het kan zo zijn dat je tijdens het behandeltraject nog wordt gevraagd om wat vragen te beantwoorden om specifieke aspecten van de behandeling te belichten. Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg.

Samen op weg naar een betere zorg!